توجه !!

توجه !!

با توجه به مشکلاتی که بروکر ” فارکس فور یو ” درحال حاضر با ایران پیدا کرده
ما با این بروکر قطع همکاری کرده و به شما بروکر آلپاری را پیشنهاد میکینم
جهت افتتاح حساب و اطلاع از شرایط حساب ها به سایت الفارکس مراجعه نمایید